معرفی کلاس های حضوری و آنلاین ریاضیات آسان

معرفی کلاس های بازی و ریاضی

دانش آموزان در این دوره با اصول پایه ریاضی شامل اعداد، شمارش، اندازه گیری و محاسبات ذهنی جمع و تفریق آشنا می شوند. آموزش از طریق بازی،دست ورزی و به روش های تعاملی و جذاب انجام می شود.

معرفی کلاس های دوره دانش آموز

آموزش در سطح دانش آموز شامل سه ترم و هر ترم ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه ای می باشد (یک جلسه در هفته)

دانش آموزان در این دوره محاسبات سریع و ذهنی جمع و تفریق، ضرب و تقسیم را آموزش می بینند آشنایی با پول، ساعت، تقارن، کسر و اعشار، محیط و مساحت از دیگر مباحث جذاب و کاربردی در این رده می باشد.

معرفی کلاس های دوره علم آموز

آموزش در این دوره شامل ۳ دوره جمع و تفریق، ضرب، تقسیم و هندسه می باشد.

درهر دوره کلاسهای آموزشی در ۱۰ جلسه ۲ ساعته و در هر هفته یک جلسه برگزار می شود.

دانش آموزان در این دوره می آموزند با استفاده از تکنیک های  جذاب و سریع و به ۲ روش ذهنی و قلم-کاغذی، محاسبات جمع،تفریق، ضرب و تقسیم اعداد طبیعی، اعشاری و کسری را انجام دهند و محیط، مساحت و حجم اشکال هندسی را تعیین کنند. علم آموزان برای رسیدن به هدف پرورش هوش منطقی-ریاضی علاوه بر محاسبات سریع، مساله حل و طرح می کنند، بازی های فکری  گروهی و انفرادی ریاضی انجام می دهند، معما حل می کنند و زندگینامه دانشمندان را مطالعه می نمایند و کنفرانس می دهند. هر یک از این علم آموزان با تاثیرگذاری بر بخشی از مغز سبب پرورش هوش منطقی-ریاضی دانش آموز می شود که منجر به ایجاد علاقه به ریاضی شده و محاسبات را ۱۵-۱۰ برابر سریعتر از روشهای معمولی انجام خواهند داد.

معرفی کلاس های دوره دانش پژوه

کلاس حضوری - ریاضیات آسان

آموزش در این رده شامل چهار دوره جمع و تفریق، ضرب، تقسیم و هندسه و دوره پیشرفته می باشد.

دوره های اول تا سوم آموزش شامل ۱۰ جلسه ۲ ساعته بوده که در هر هفته ۱ جلسه برگزار می شود و دوره چهارم آموزش شامل ۱۲ جلسه ۲ ساعته است.

با توجه به اهمیت سرعت عمل در محاسبات تستی در این رده سنی و به منظور افزایش تمرکز، خلاقیت و اعتماد به نفس، روش های ذهنی، سریع و جذاب محاسبات جمع، تفریق، ضرب و تقسیم اعداد طبیعی، اعشاری، کسری اعداد و صحیح آموزش داده می شود.
به علاوه دانش پژوهان می آموزند تا محیط، مساحت و حجم اشکال پیشرفته هندسی رابا سرعت محاسبه کنند. در دوره پیشرفته دانش پژوه علاوه بر ۴ عمل اصلی روش های ساده و سریع انجام محاسبات ریشه دوم، ریشه سوم، توان ۲، توان۳، دستگاهمعادلات، مثلثات، لگاریتم و تعیین اضللاع مثلث فیثاغورس را آموزش می بینند. به منظور پرورش هوش منطقی-ریاضی علاوه بر محاسبات سریع و ذهنی، دانش پژوهان نیز به حل و طرح مساله پرداخته، معما حل می کنند، بازی های فکری گروهی، انفرادی و ریاضی انجام می دهند و زندگینامه دانشمندان و مخترعان را مطالعه می کنند. هر یک از این تکنیکها با تاثیرگذاری بر بخشی از مغز سبب پرورش هوش منطقی-ریاضی دانش آموز می شود. که منجر به ایجاد علاقه به ریاضی شده و دانش پژوهان محاسبات را ۱۵-۱۰ برابر سریعتر از روشهای معمولی انجام خواهند داد.

سخنان مهندس مومنی مدیریت محترم آکادمی پرورش هوش های چندگانه آریا
درباره ی کلاس های آنلاین ریاضیات آسان Umins

معرفی کلاس های حضوری و آنلاین رده علم آموز

فواید دوره :

.از بین بردن ترس ریاضیی / تقویت حافظه / افزایش تمرکز / تقویت سرعت عمل و دقت / توانایی حل مسئله  / افزایش اعتماد به نفس

محتویات بسته آموزشی :

بسته آموزشی ریاضیات آسان شامل فیلم های آموزشی، کتابهای تمرین، بسته های بازی چوپر، کتاب های بازی، جعبه های فلش کارت، دفترچه نکات کلیدی و کارت پشنتیبان علمی، کاتالوگ راهنمای بسته آموزشی و خودکار می باشد.

تکنیک های آموزشی :

ریاضیات آسان، آموزشی جذاب و مغز محور برای پرورش هوش منطقی-ریاضی دانش آموزان است. تکنیکهای آموزشی مورد استفاده در این سیستم آموزشی شامل محاسبات ذهنی و سریع بدون ابزار،حل و طرح مسئله، حل معما، انجام بازی های دیداری و شنیداری ریاضی و مطالعه زندگینامه دانشمندان است.

پشتیبان علمی :

جهت تثبیت مفاهیم و پاسخ به سوالات دانش آموزان خدمات پشتیبانی علمی رایگان از طرف آکادمی پرورش هوش آریا عرضه می شود.پشتیبان علمی به صور منظم و دو طرفه با دانش آموزان در ارتباط بوده و به سوالات علمی ایشان پاسخ می دهد.

اخذ مدرک :

پایان دوره آموزشی، دانش پژوهان در آزمون جامع شرکت کرده و پس از قبولی، مدرک و تندیس فارق التحصیلی در مراسمی که به همین منظور برگزار می شود به ایشان اهداء خواهد شد.

فهرست