school

رده علم آموز

 رده علم آموز ریاضیات آسان ویژه پایه های چهارم، پنجم و ششم می باشد.آموزش در این دوره شامل ۳ دوره جمع و تفریق، ضرب، تقسیم و هندسه می باشد. درهر دوره کلاسهای آموزشی در ۱۰ جلسه ۲ ساعته و در هر هفته یک جلسه برگزار می شود. دانش آموزان در این دوره می آموزند با استفاده از تکنیک های  جذاب و سریع و به ۲ روش ذهنی و قلم-کاغذی، محاسبات جمع،تفریق، ضرب و تقسیم اعداد طبیعی، اعشاری و کسری را انجام دهند و محیط، مساحت و حجم اشکال هندسی را تعیین کنند. علم آموزان برای رسیدن به هدف پرورش هوش منطقی-ریاضی علاوه بر محاسبات سریع، مساله حل و طرح می کنند، بازی های فکری  گروهی و انفرادی ریاضی انجام می دهند، معما حل می کنند و زندگینامه دانشمندان را مطالعه می نمایند و کنفرانس می دهند. هر یک از این علم آموزان با تاثیرگذاری بر بخشی از مغز سبب پرورش هوش منطقی-ریاضی دانش آموز می شود که منجر به ایجاد علاقه به ریاضی شده و محاسبات را ۱۵-۱۰ برابر سریعتر از روشهای معمولی انجام خواهند داد.

  • جمع و تفریق سریع و ذهنی اعداد طبیعی، کسری، اعشاری و …

  • ضرب ذهنی و سریع اعداد طبیعی، کسری، اعشاری و …

  • تقسیم ذهنی و سریع اعداد طبیعی، کسری، اعشاری و …

  • هندسه: اندازه گیری سریع محیط ، مساحت، حجم و …

جهت مشاوره یا ثبت نام در کلاس های آموزشی ریاضیات آسان در سراسر کشور با دفتر مرکزی یومینز تماس حاصل نمایید.

علم آموز ترم ۱

دوره محاسبات ذهنی جمع و تفریق شامل ۱۰ جلسه ۲ ساعته می باشد و هر هفته یک جلسه برگزار می شود

علم آموز ترم ۲

پیش نیاز ثبت نام این ترم گذارندن ترم ۱ دوره علم آموز  می باشد

علم آموز ترم ۳

پیش نیاز ثبت نام این ترم گذارندن ترم ۱ و ۲ دوره علم آموز می باشد

هر سه ترم علم آموز

شما میتوانید برای هر سه ترم رده علم آموز بصورت یکجا با تخفیف ویژه ثبت نام کنید

فهرست