اعتماد به نفس

چرا حفظ اعتماد به نفس مهم است؟

در اولین گام تلاش کنید ترس خود را مهار کنید بنابراین به طور دقیق مشخص کنید که از چه چیزی هراس دارید.
مطمئن باشید برای هر نوع ترس، راه حلی وجود دارد. اما متذکر می شوم که دست روی دست گذاشتن فقط ترس را بزرگ تر و هراس انگیزتر میکند. در بیشتر موارد نداشتن اعتماد به نفس به استفاده های غلط از حافظه و مرور گذشته ی تلخ ارتباط دارد. از این رو باید تلاش کنیم، اندوخته ذهنی خود را از افکار مثبت تشکیل دهیم. تجربیات تحصیلی نامطلوب سالهای گذشته را از ذهن خود بیرون آوریم. روی قسمتهای خوب خاطرات سالهای گذشته متمرکز شویم. خاطرات بد را فراموش کنیم و اگر متوجه شدیم که جنبه های منفی را مرور می کنیم، ذهن خود را به سوی دیگری منحرف کنیم. ترس از نرسیدن به هدف نیز نکته ای مهم است که باید به آن توجه کرد و از مهمترین روش هایی که بهدانش آموزان کمك میکند تا آنچه را که شروع کرده اند به پایان برسانند این است که آن را به کارهایی با اندازه های مورد نیاز، تجزیه و کوچك کنند تا از انجام آن فرار نکنند.

منبع : قلم چی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.