بسته های آموزشی آلفا

بسته آموزش اینترنتی آلفا جدیدترین محصول آموزشی آکادمی پرورش هوش آریا می باشد که برای گروه های سنی ۱۰ تا ۱۲ سال و ۱۲ تا ۹۹ سال بصورت تخصصی طراحی و ارائه شده است. دسترسی آسان و فراگیری سریع تکنیکهای محاسبات ذهنی بدون شرکت در کلاس و یا تهیه کتاب و لوازم کمک آموزشی از مزایای این خدمت جدید می باشد.

عضویت در خانواده بزرگ یومینز، قابلیت انجام تمرین و تکرار در سایت و شرکت در مسابقات آنلاین کشوری از دیگر قابلیت های بسته آموزش اینترنتی آلفا است که در اختیار علم آموزان و دانش پژوهان عزیر قرار دارد.

بسته های علم آموز
برای پایه های ۴ ، ۵ و ۶ دبستان
بسته های دانش پژوه
ویژه پایه هفتم و بالاتر
فهرست