جدول زمانی مدرسه تلویزیونی 19 بهمن اعلام شد

به گزارش تیزلند، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی  یکشنبه 19 بهمن ماه به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7:45تا 8


فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت٨ تا ٨:٣٠ نازک دوزی- رشته خیاطی – پایه 10 -شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩ کارگاه گرافیک – پایه 12- رشته گرافیک -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت 9تا9:30 کارگاه نوآوری و کارافرینی -پایه 11 – مشترک تمامی رشته ها- شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت 20:50 تا 21:15 آشنایی با سبک های نقاشی – پایه 12- رشته چهره سازی – -شاخه کاردانش


پایه ابتدایی

ساعت10:30 تا ١١:0٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:0٠ تا11:30 فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت 11:30تا 12:00 فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت12:00تا12:3 علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت 12:30تا13:00 مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم

ساعت13:00تا13:30 مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

ساعت 13:30تا13:50 آموزش نوآموزان پیش دبستانی


متوسطه اول

ساعت 14:30تا 15:00 ریاضی- مساحت جانبی و کل پایه هفتم

ساعت15:00تا15:30 ریاضی- هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه پایه هشتم

ساعت ١5:٣٠ تا ١6 ریاضی – معادله خط پایه نهم


دوره آموزش مجازی متوسطه 

ساعت ١6 تا ١6:٣٠ : پرورشی – فرآیند هدایت تحصیلی در دوره متوسط اول


متوسطه دوم 

ساعت ١6:٣٠ تا١٧:00 زیست شناسی یک – پایه 10 – رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی سه – پایه 12- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت 17:30تا 18:00 شیمی یک – پایه 10 – علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت 20:00تا20:25 زیست شناسی سه – پایه 12- رشته علوم تجربی


شبکه 4

ساعت7:30درس جامعه شناسی 3پایه12رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت8 درس دین و زندگی 2 پایه11 رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت8:30درس دین و زندگی 1 پایه10ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت10:15درس فلسفه2 پایه12 رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت10:45درس زبان خارجی3 پایه12مشترک تمام رشته ها.

ساعت11:15درس فارسی1پایه10 مشترک تمامی رشته ها.

ساعت11:45روانشناسی پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت12:15درس آمار و احتمال پایه11رشته ریاضی فیزیک.

ساعت12:45درس هندسه1 پایه10 رشته ریاضی فیزیک.

ساعت13:15درس هندسه1 پایه10 رشته ریاضی فیزیک.


شبکه قران ومعارف سیما

……صبح…….

ساعت 8:00 اخلاق اسلامی 3 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت 8:30 تاریخ اسلام 3 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت11 درس آموزش قرآن سوم دبستان.

ساعت11:30 درس هدیه های آسمانی دوم دبستان.

……..عصر………..

ساعت15 عربی و زبان قران 3 رشته های تجربی و ریاضی فیزیک متوسط دوم نظری

ساعت15:30 پیام های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه

ریاضیات آسان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.