کلاس‌های رده علم آموز

 رده علم آموز ریاضیات آسان ویژه پایه های چهارم، پنجم و ششم می باشد.آموزش در این دوره شامل ۳ دوره جمع و تفریق، ضرب، تقسیم و هندسه می باشد. درهر دوره کلاسهای آموزشی در ۱۰ جلسه ۲ ساعته و در هر هفته یک جلسه برگزار می شود. دانش آموزان در این دوره می آموزند با استفاده از تکنیک های  جذاب و سریع و به ۲ روش ذهنی و قلم-کاغذی، محاسبات جمع،تفریق، ضرب و تقسیم اعداد طبیعی، اعشاری و کسری را انجام دهند و محیط، مساحت و حجم اشکال هندسی را تعیین کنند. علم آموزان برای رسیدن به هدف پرورش هوش منطقی-ریاضی علاوه بر محاسبات سریع، مساله حل و طرح می کنند، بازی های فکری  گروهی و انفرادی ریاضی انجام می دهند، معما حل می کنند و زندگینامه دانشمندان را مطالعه می نمایند و کنفرانس می دهند. هر یک از این علم آموزان با تاثیرگذاری بر بخشی از مغز سبب پرورش هوش منطقی-ریاضی دانش آموز می شود که منجر به ایجاد علاقه به ریاضی شده و محاسبات را ۱۵-۱۰ برابر سریعتر از روشهای معمولی انجام خواهند داد.

محتوای بسته ی ریاضیات آسان شامل کتاب کار، کتاب تمرین، بسته ی بازی و فلش کارت می باشد.

مفاد آموزشی ترم اول

شامل آموزش :

مفاد آموزشی ترم دوم

شامل آموزش :

مفاد آموزشی ترم سوم

شامل آموزش :

جهت مشاوره یا ثبت نام در کلاس های آموزشی ریاضیات آسان در سراسر کشور با دفتر مرکزی آکادمی آریا تماس حاصل نمایید.

علم آموز ترم اول

دوره محاسبات ذهنی جمع و تفریق شامل 10 جلسه 2 ساعته می‌باشد و هر هفته یک جلسه برگزار می‌شود.

علم آموز ترم دوم

پیش نیاز ثبت نام این ترم گذارندن ترم یک دوره علم آموز می‌باشد.

علم آموز ترم سوم

پیش نیاز ثبت نام این ترم گذارندن ترم یک و دو دوره علم آموز می‌باشد.

هر سه ترم کلاس رده علم آموز

شما میتوانید برای هر سه ترم رده علم آموز بصورت یکجا با تخفیف ویژه ثبت نام کنید.