کلاس‌های رده دانش آموز

رده دانش آموز ویژه پایه های تحصیلی دوم و سوم دبستان می باشد. شامل سه دوره آموزشی که هر دوره 10 جلسه و هرجلسه 90دقیقه (یک جلسه درهفته) آموزشی علاوه بر محاسبات ذهنی و سریع، شامل حل و طرح مساله، حل معما ، بازی و پویایی و مطالعه اختراعات مختلف است. هدف اصلی این است که دانش آموزان بدینوسیله باکاربرد ریاضیات در زندگی بیشتر آشنا شده و به چالش های آموزشی ریاضی در مدرسه غلبه کند.

محتوای بسته ی ریاضیات آسان شامل کتاب کار، کتاب تمرین، بسته ی بازی و فلش کارت می باشد.

مفاد آموزشی ترم اول

شامل آموزش :

مفاد آموزشی ترم دوم

شامل آموزش :

مفاد آموزشی ترم سوم

شامل آموزش :

جهت مشاوره یا ثبت نام در کلاس های آموزشی ریاضیات آسان در سراسر کشور با دفتر مرکزی آکادمی آریا تماس حاصل نمایید.

دانش‌ آموز ترم اول

دوره محاسبات ذهنی جمع و تفریق شامل 10 جلسه 90 دقیقه‌ای می‌باشد و هر هفته یک جلسه برگزار می‌شود.

دانش‌ آموز ترم دوم

پیش نیاز ثبت نام این ترم گذارندن ترم یک دوره دانش آموز می‌باشد.

دانش‌ آموز ترم سوم

پیش نیاز ثبت نام این ترم گذارندن ترم یک و دو دوره دانش آموز می باشد.

هر سه ترم کلاس رده دانش‌ آموز

شما میتوانید برای هر سه ترم رده دانش آموز بصورت یکجا با تخفیف ویژه ثبت نام کنید.