کلاس حضوری - ریاضیات آسان

کلاس‌های رده دانش پژوه

رده دانش پژوه ریاضیات آسان  ویژه پایه های هفتم به بالا می باشد. آموزش در این رده شامل چهار دوره جمع و تفریق، ضرب، تقسیم و هندسه و دوره پیشرفته می باشد. دوره های اول تا سوم آموزش شامل ۱۰ جلسه ۲ ساعته بوده که در هر هفته ۱ جلسه برگزار می شود و دوره چهارم آموزش شامل ۱۲ جلسه ۲ ساعته است.با توجه به اهمیت سرعت عمل در محاسبات تستی در این رده سنی و به منظور افزایش تمرکز، خلاقیت و اعتماد به نفس، روش های ذهنی، سریع و جذاب محاسبات جمع، تفریق، ضرب و تقسیم اعداد طبیعی، اعشاری، کسری اعداد و صحیح آموزش داده می شود.به علاوه دانش پژوهان می آموزند تا محیط، مساحت و حجم اشکال پیشرفته هندسی رابا سرعت محاسبه کنند. در دوره پیشرفته دانش پژوه علاوه بر ۴ عمل اصلی روش های ساده و سریع انجام محاسبات ریشه دوم، ریشه سوم، توان ۲، توان ۳، دستگاه معادلات، مثلثات، لگاریتم و تعیین اضللاع مثلث فیثاغورس را آموزش می بینند.به منظور پرورش هوش منطقی-ریاضی علاوه بر محاسبات سریع و ذهنی، دانش پژوهان نیز به حل و طرح مساله پرداخته، معما حل می کنند، بازی های فکری گروهی، انفرادی و ریاضی انجام می دهند و زندگینامه دانشمندان و مخترعان را مطالعه می کنند.هر یک از این تکنیکها با تاثیرگذاری بر بخشی از مغز سبب پرورش هوش منطقی-ریاضی دانش آموز می شود. که منجر به ایجاد علاقه به ریاضی شده و دانش پژوهان محاسبات را ۱۵-۱۰ برابر سریعتر از روشهای معمولی انجام خواهند داد.

مفاد آموزشی ترم اول

شامل آموزش :

مفاد آموزشی ترم دوم

شامل آموزش :

مفاد آموزشی ترم سوم

شامل آموزش :

مفاد آموزشی ترم سوم

شامل آموزش :

جهت مشاوره یا ثبت نام در کلاس های آموزشی ریاضیات آسان در سراسر کشور با دفتر مرکزی آکادمی آریا تماس حاصل نمایید.

دانش‌ پژوه ترم اول

دوره محاسبات ذهنی جمع و تفریق شامل ۱۰ جلسه ۲ ساعته می‌باشد و هر هفته یک جلسه برگزار می‌شود.

دانش‌ پژوه ترم دوم

پیش نیاز ثبت نام این ترم گذارندن ترم یک دوره دانش پژوه می‌باشد.

دانش‌ پژوه ترم سوم

پیش نیاز ثبت نام این ترم گذارندن ترم یک و دو دوره دانش پژوه می‌باشد.

دانش پژوه ترم چهارم

پیش نیاز ثبت نام این ترم گذارندن ترم یک، دو وسه دوره دانش پژوه می‌باشد.

هر سه ترم کلاس رده دانش‌ پژوه

شما میتوانید برای هر چهار ترم رده دانش پژوه بصورت یکجا با تخفیف ویژه ثبت نام کنید.