کلاس‌های رده بازی و ریاضی

آموزش در سطح بازی-ریاضی شامل سه ترم و هر ترم چهار جلسه ۷۵دقیقه ای می باشد (یک جلسه در هفته) دانش آموزان در این دوره می آموزند با استفاده از اصول پایه ای ریاضی، همراه با بازی و دست ورزی که شامل اعداد، شمارش، محاسبات ذهنی جمع و تفریق، اندازه گیری و … به راحتی و با استدلال و تحلیل به جواب برسند.  دانش آموزان برای رسیدن به هدف پرورش هوش منطقی_ریاضی علاوه بریادگیری پایه ای ریاضی، کاربرد آن را در زندگی پیرامون خود درک کرده و رابطه ی خوب و دوستانه ای برقرار می کنند. آموزش از طریق بازی، دست ورزی و به روش های تعاملی و جذاب انجام می شود که در نهایت با تاثیرگذاری بربخشی از مغز سبب پروش هوش منطقی_ریاضی دانش آموز شده و این امر منجر به ایجاد علاقه به ریاضی میشود. این کلاس به صورت آنلاین و با ارتباط صوتی و تصویری همزمان مربی و دانش آموزان برگزار می شود.

مفاد آموزشی ترم اول

شامل آموزش :

مفاد آموزشی ترم دوم

شامل آموزش :

مفاد آموزشی ترم سوم

شامل آموزش :

جهت مشاوره یا ثبت نام در کلاس های آموزشی ریاضیات آسان در سراسر کشور با دفتر مرکزی آکادمی آریا تماس حاصل نمایید.

بازی و ریاضی ترم اول

دوره محاسبات ذهنی جمع و تفریق شامل 4 جلسه 75 دقیقه‌ای می‌باشد و هر هفته یک جلسه برگزار می‌شود.

بازی و ریاضی ترم دوم

پیش نیاز ثبت نام این ترم گذارندن ترم یک دوره بازی و ریاضی می‌باشد.

بازی و ریاضی ترم سوم

پیش نیاز ثبت نام این ترم گذارندن ترم یک و دو دوره بازی و ریاضی می باشد.

هر سه ترم کلاس رده بازی و ریاضی

شما میتوانید برای هر سه ترم رده بازی ریاضی بصورت یکجا با تخفیف ویژه ثبت نام کنید.