کلاس آنلاین و حضوری ریاضیات آسان
کلاس آنلاین تقویت ریاضی

آزمون تعیین سطح دانش آموز

باسلام
این آزمون به منظور تعیین سطح، دانش ریاضی  دانش آموزان، جهت شرکت در دوره های آکادمی ریاضیات آسان طراحی شده است.

! لطفا فیلتر شکن خود را خاموش نمایید.

لطفا در مدت زمان تعیین شده به سوالات پاسخ دهید.
زمان آزمون: ۵ دقیقه

شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید