برای پایه های چهارم ، پنجم و ششم
بسته رده علم آموز
ترم اول
شامل آموزش :
آموزش جمع و تفریق ذهنی
آموزش جمع و تفریق تکنیکی
آموزش اعداد طبیعی و کسری
آموزش اعشاری
۱.۳۸۲.۰۰۰ تومان
بسته رده علم آموز
ترم دوم
شامل آموزش :
آموزش جدول ضرب ذهنی
آموزش ضرب سریع اعداد
آموزش ضرب اعداد طبیعی
آموزش ضرب اعداد کسری
۱.۱۹۵.۰۰۰ تومان
بسته رده علم آموز
ترم سوم
شامل آموزش :
آموزش تقسیم ذهنی
آموزش تقسیم سریع اعداد
آمورش تقسیم اعداد طبیعی
آمورش تقسیم اعداد کسری و اعشاری
۱.۰۹۷.۰۰۰ تومان
بسته کامل رده علم آموز
ترم اول و دوم و سوم
بسته کامل هر ۳ دوره بسته های علم آموز

بسته آموزشی ریاضیات آسان شامل فیلم های آموزشی، کتابهای تمرین، بسته های بازی چوپر، کتاب های بازی، جعبه های فلش کارت، دفترچه نکات کلیدی و کارت پشتیبان علمی، کاتالوگ راهنمای بسته آموزشی و یک  خودکار می باشد.

فهرست