کلاس تقویت ریاضی و تقویت هوش ریاضی
کلاس آنلاین ریاضی

آزمون تعیین سطح علم آموز - شناسه ورود 33

باسلام
این آزمون به منظور تعیین سطح، دانش ریاضی  دانش آموزان، جهت شرکت در دوره های آکادمی ریاضیات آسان طراحی شده است.

! لطفا فیلتر شکن خود را خاموش نمایید.

لطفا در مدت زمان تعیین شده به سوالات پاسخ دهید.
زمان آزمون: ۵ دقیقه

شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید