آزمون تعیین سطح علم آموز - شناسه ورود ۳۳

باسلام
این آزمون به منظور تعیین سطح دانش آموزان کلاس سوم، چهارم ، پنجم و ششم جهت شرکت در دوره های ریاضیات آسان طراحی شده است. لطفا در مدت زمان تعیین شده به سوالات پاسخ دهید.
زمان آزمون: ۵ دقیقه

شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
فهرست