برای پایه های دوم و سوم دبستان
بسته رده دانش آموز
ترم اول
شامل آموزش :
آموزش جمع و تفریق ذهنی
آموزش جمع و تفریق تکنیکی
آموزش تقارن
آموزش پول
قیمت: ۱.۱۱۶.۰۰۰
بسته رده دانش آموز
ترم دوم
شامل آموزش :
آموزش جدول ضرب
آموزش جمع تکنیکی
آموزش مفهوم تقسیم
آموزش مفهوم کسر و ساعت
قیمت : ۱.۱۳۳.۰۰۰
بسته رده دانش آموز
ترم سوم
شامل آموزش :
آموزش تفریق تکنیکی
آموزش اندازه گیری
ضرب دو رقمی در یک رقمی
تقسیم و هندسه
قیمت : ۱.۰۹۶.۰۰۰
سفارش هر ۳ ترم بسته ها با تخفیف

۳.۱۰۰.۰۰۰ تومان

بسته آموزشی ریاضیات آسان شامل فیلم های آموزشی، کتابهای تمرین، بسته های بازی چوپر، کتاب های بازی، جعبه های فلش کارت، دفترچه نکات کلیدی و کارت پشتیبان علمی، کاتالوگ راهنمای بسته آموزشی و یک  خودکار می باشد.

فهرست