آزمون تعیین سطح دانش پژوه - شناسه ورود ۸۸

باسلام
این آزمون به منظور تعیین سطح دانش آموزان کلاس ششم، هفتم و بالاتر جهت شرکت در دوره های ریاضیات آسان طراحی شده است. لطفا در مدت زمان تعیین شده به سوالات پاسخ دهید.
زمان آزمون: ۵ دقیقه

شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
فهرست