سرفصل های آموزشی ریاضیات آسان

دوره های علم آموز

 

علم آموز ۱ : جمع و تفریق ذهنی اعداد طبیعی، کسری و اعشاری

 

علم آموز ۲ : ضرب ذهنی اعداد طبیعی، کسری و اعشاری

 

علم آموز ۳ : تقسیم ذهنی اعداد طبیعی، کسری و اعشاری و هندسه

(اندازه گیری محیط و مساحت و حجم اشکال هندسی)

دوره های دانش پژوه

دانش پژوه ۱ : جمع و تفریق پیشرفته ذهنی اعداد طبیعی،

کسری، اعشاری و علامتدار

دانش پژوه ۲ : ضرب پیشرفته ذهنی اعداد طبیعی،

کسری، اعشاری و علامتدار

دانش پژوه ۳ : تقسیم پیشرفته ذهنی اعداد طبیعی،

کسری، اعشاری، علامتدار و هندسه

(تعیین محیط و مساحت و حجم اشکال هندسه پیشرفته)

دانش پژوه ۴ : محاسبات ذهنی توان ۲ و ۳،

ریشه دوم و سوم اعداد، معادلات، قانون فیثاغورس

امتیازات بسته آموزشی ریاضیات آسان

در پایان دوره آموزشی، دانش پژوهان در آزمون جامع شرکت کرده و پس از قبولی در مراسمی که به این منظور برگزار میشود، مدرک و تندیس فارغ التحصیلی دریافت می کنند

سوالات متداول

برای دیدن همه سوالات متدوال بسته آموزشی ریاضیات اسان کلیک کنید

نظرات اولیا و دانش آموزان

نمونه فیلم های ریاضیات آسان

فهرست
Translate »