سرفصل های آموزشی ریاضیات آسان

دوره های علم آموز

 • علم آموز ۱ : جمع و تفریق ذهنی اعداد طبیعی، کسری و اعشاری
 • علم آموز ۲ : ضرب ذهنی اعداد طبیعی، کسری و اعشاری
 • علم آموز ۳ : تقسیم ذهنی اعداد طبیعی، کسری و اعشاری و هندسه (اندازه گیری محیط و مساحت و حجم اشکال هندسی)

دوره های دانش پژوه

 • دانش پژوه ۱ : جمع و تفریق پیشرفته ذهنی اعداد طبیعی،
 • کسری، اعشاری و علامتدار
 • دانش پژوه ۲ : ضرب پیشرفته ذهنی اعداد طبیعی،
 • کسری، اعشاری و علامتدار
 • دانش پژوه ۳ : تقسیم پیشرفته ذهنی اعداد طبیعی،
 • کسری، اعشاری، علامتدار و هندسه
 • (تعیین محیط و مساحت و حجم اشکال هندسه پیشرفته)
 • دانش پژوه ۴ : محاسبات ذهنی توان ۲ و ۳،
 • ریشه دوم و سوم اعداد، معادلات، قانون فیثاغورس

امتیازات بسته آموزشی ریاضیات آسان

در پایان دوره آموزشی، دانش پژوهان در آزمون جامع شرکت کرده و پس از قبولی در مراسمی که به این منظور برگزار میشود، مدرک و تندیس فارغ التحصیلی دریافت می کنند

سوالات متداول

برای دیدن همه سوالات متدوال بسته آموزشی ریاضیات اسان کلیک کنید

نظرات اولیاء و دانش آموزان

فهرست