مجله اینترنتی یومینز
مجله اینترنتی یومینز برای موبایل

مجله یومیز ، بر آن است تا با انتشار مقالاتی در حوزه علوم ریاضی،که هدف اصلی آن افزایش هوش منطقی _ ریاضی دانش آموزان است ، گامی به سوی افزایش محاسبات ذهنی فرزندان ایران زمین بردارد .

جدید ترین محصول ریاضیات آسان

بازی یومیتا- بازی پرورش هوش کودکان

جدید ترین محصول ریاضیات آسان

بازی یومیتا-یه بازی عالی برای هوش فرزند شما
فهرست