کلاس های ریاضیات آسان
ویژه دانش آموزان کلاس ۷، ۸، ۹ و بالاتر

کلاس دانش پژوه ترم ۱

 

قیمت  ۹۱۲,۰۰۰ تومان

 

 

 

 

۴ ترم دانش پژوه به صورت یکجا

 

قیمت  ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان

 

 

 

 

فهرست