بسته های آموزشی ریاضیات آسان

ویژه دانش آموزان کلاس ۷، ۸، ۹ و بالاتر

بسته آموزشی ریاضیات آسان پیشرفته حاوی چهار حلقه فیلم آموزشی، چهار جلد کتاب تمرین، چهار بسته بازی محاسبات ذهنی شنیداری چوپر، چهار جلد کتاب بازی محاسبات ذهنی دیداری و چهار جعبه فلش کارت می باشد.

این بسته خود آموز دارای چهار دوره جمع و تفریق، ضرب، تقسیم و هندسه و سطح پیشرفته (توان، جذر، معادلات و …)می باشد. آموزش توسط فیلمهای جذاب و با کیفیت انجام می شود و دانش پژوهان با استفاده از کتاب تمرین، بسته بازی، کتاب بازی و فلش کارتها آموخته های خود را تکمیل می نمایند.

بسته آموزشی پیشرفته ترم ۱

قیمت ۱,۰۳۲,۰۰۰ تومان

بسته آموزشی کامل پیشرفته

قیمت ۴,۰۵۱,۰۰۰ تومان

قیمت ۳,۶۴۵,۰۰۰ تومان

فهرست