معرفی کلاس های رده علم آموز

 رده علم آموز ریاضیات آسان ویژه پایه های چهارم، پنجم و ششم می باشد.آموزش در این دوره شامل ۳ دوره جمع و تفریق، ضرب، تقسیم و هندسه می باشد. درهر دوره کلاسهای آموزشی در ۱۰ جلسه ۲ ساعته و در هر هفته یک جلسه برگزار می شود.دانش آموزان در این دوره می آموزند با استفاده از تکنیک های  جذاب و سریع و به ۲ روش ذهنی و قلم-کاغذی، محاسبات جمع،تفریق، ضرب و تقسیم اعداد طبیعی، اعشاری و کسری را انجام دهند و محیط، مساحت و حجم اشکال هندسی را تعیین کنند. علم آموزان برای رسیدن به هدف پرورش هوش منطقی-ریاضی علاوه بر محاسبات سریع، مساله حل و طرح می کنند، بازی های فکری  گروهی و انفرادی ریاضی انجام می دهند، معما حل می کنند و زندگینامه دانشمندان را مطالعه می نمایند و کنفرانس می دهند.هر یک از این علم آموزان با تاثیرگذاری بر بخشی از مغز سبب پرورش هوش منطقی-ریاضی دانش آموز می شود که منجر به ایجاد علاقه به ریاضی شده و محاسبات را ۱۵-۱۰ برابر سریعتر از روشهای معمولی انجام خواهند داد.

ثبت نام کلاس علم آموز ۱

۲۹۴,۰۰۰ تومان+ خرید

ثبت نام کلاس علم آموز ۲

۲۸۰,۵۰۰ تومان+ خرید

ثبت نام کلاس علم آموز ۳

۲۵۶,۵۰۰ تومان+ خرید

معرفی کلاس های رده دانش پژوه

رده دانش پژوه ریاضیات آسان  ویژه پایه های هفتم به بالا می باشد. آموزش در این رده شامل چهار دوره جمع و تفریق، ضرب، تقسیم و هندسه و دوره پیشرفته می باشد. دوره های اول تا سوم آموزش شامل ۱۰ جلسه ۲ ساعته بوده که در هر هفته ۱ جلسه برگزار می شود و دوره چهارم آموزش شامل ۱۲ جلسه ۲ ساعته است.با توجه به اهمیت سرعت عمل در محاسبات تستی در این رده سنی و به منظور افزایش تمرکز، خلاقیت و اعتماد به نفس، روش های ذهنی، سریع و جذاب محاسبات جمع، تفریق، ضرب و تقسیم اعداد طبیعی، اعشاری، کسری اعداد و صحیح آموزش داده می شود.به علاوه دانش پژوهان می آموزند تا محیط، مساحت و حجم اشکال پیشرفته هندسی رابا سرعت محاسبه کنند. در دوره پیشرفته دانش پژوه علاوه بر ۴ عمل اصلی روش های ساده و سریع انجام محاسبات ریشه دوم، ریشه سوم، توان ۲، توان۳، دستگاهمعادلات، مثلثات، لگاریتم و تعیین اضللاع مثلث فیثاغورس را آموزش می بینند.به منظور پرورش هوش منطقی-ریاضی علاوه بر محاسبات سریع و ذهنی، دانش پژوهان نیز به حل و طرح مساله پرداخته، معما حل می کنند، بازی های فکری گروهی، انفرادی و ریاضی انجام می دهند و زندگینامه دانشمندان و مخترعان را مطالعه می کنند.هر یک از این تکنیکها با تاثیرگذاری بر بخشی از مغز سبب پرورش هوش منطقی-ریاضی دانش آموز می شود. که منجر به ایجاد علاقه به ریاضی شده و دانش پژوهان محاسبات را ۱۵-۱۰ برابر سریعتر از روشهای معمولی انجام خواهند داد.

ثبت نام کلاس دانش پژوه ۱

۳۰۰,۰۰۰ تومان+ خرید

ثبت نام کلاس دانش پژوه ۲

۲۸۲,۵۰۰ تومان+ خرید

ثبت نام کلاس دانش پژوه ۳

۲۵۸,۵۰۰ تومان+ خرید

ثبت نام کلاس دانش پژوه ۴

۲۹۸,۵۰۰ تومان+ خرید

رضایت مندی اولیا و دانش آموزان

امتیازات دوره

جهت تثبیت مفاهیم و پاسخ به سوالات دانش آموزان خدمات پشتیبانی علمی رایگان از طرف آکادمی پرورش هوش آریا عرضه می شود.پشتیبان علمی به صور منظم و دو طرفه با دانش آموزان در ارتباط بوده و به سوالات علمی ایشان پاسخ می دهد.

سوالات متداول

.از بین بردن ترس ریاضی  .تقویت حافظه   .افزایش تمرکز   .تقویت سرعت عمل و دقت   .توانایی حل مسئله   .افزایش اعتماد به نفس

باهم فیلم آموزشی رایگان را ببینیم

فهرست