آزمون تعیین سطح بازی ریاضی - پیش دبستان - شناسه ورود ۵۰

باسلام
این آزمون به منظور تعیین سطح دانش آموزان جهت شرکت در دوره های ریاضیات آسان طراحی شده است.

لطفا در مدت زمان تعیین شده به سوالات پاسخ دهید.
زمان آزمون: ۵ دقیقه

شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
فهرست