ظرفیت ثبت نام تکمیل گردیده

تاریخ شروع مجدد ثبت نام ۱۴۰۲/۰۳/۱۰

ریاضیات آسان یومینز، با برگزاری کلاس و آموزش های رایگان سعی بر این دارد تا قدمی مثبت در راستای پیشرفت دانش آموزان ایران زمین برداشته و با آموزش انواع تکنیک، ریاضی را برای دانش آموزان آسان نماید.

فهرست