بسته اینترنتی آلفا_ دانش پژوه

در صورتی که برای دسترسی به دوره ها دچار مشکل هستین. به شماره ۰۹۱۱۸۱۵۴۹۸۳ در واتساپ پیام بدین.


ارتباط با پشتیبانی در واتساپ

لیست دوره ها

بسته اینترنتی دانش پژوه ترم ۱


مشاهده دوره

بسته اینترنتی دانش پژوه ترم ۲


مشاهده دوره

بسته اینترنتی دانش پژوه ترم ۳


مشاهده دوره

بسته اینترنتی دانش پژوه ترم ۴


مشاهده دوره

فهرست