برای پایه های هفتم ، هشتم ، نهم و بالاتر
بسته رده دانش پژوه
ترم اول
شامل آموزش :
جمع و تفریق پیشرفته ذهنی علامت دار
جمع و تفریق سریع اعداد علامت دار
جمع و تفریق اعداد کسری
جمع و تفریق اعداد اعشاری
۱.۰۳۲.۰۰۰ تومان
بسته رده دانش پژوه
ترم دوم
شامل آموزش :
ضرب پیشرفته ذهنی علامت دار
ضرب سریع اعداد علامت دار
ضرب اعداد کسری
ضرب اعداد اعشاری
۹۹۷.۰۰۰ تومان
بسته رده دانش پژوه
ترم سوم
شامل آموزش :
تقسیم پیشرفته ذهنی علامت دار
تقسیم و هندسه اعداد اعشاری
تقسیم اعداد علامت دار
تقسیم اعداد کسری
۹۱۲.۰۰۰ تومان
بسته رده دانش پژوه
ترم چهارم
شامل آموزش :
محاسبات سریع ذهنی پیشرفته
محاسبات ریشه دوم و سوم
محاسبات توان ۲ و ۳
دستگاه معادلات
۱.۱۱۰.۰۰۰ تومان
بسته کامل رده
پیشرفته ( دانش پژوه )
ترم اول ، دوم ، سوم و چهارم
بسته کامل
با ۱۰ درصد تخفیف

۴.۰۵۱.۰۰۰

۳.۶۴۵.۰۰۰ تومان
بسته کامل هر ۴ دوره بسته های دانش پژوه

بسته آموزشی ریاضیات آسان شامل فیلم های آموزشی، کتابهای تمرین، بسته های بازی چوپر، کتاب های بازی، جعبه های فلش کارت، دفترچه نکات کلیدی و کارت پشتیبان علمی، کاتالوگ راهنمای بسته آموزشی و یک  خودکار می باشد.

فهرست