میانگین قیمت کتاب در سال قبل ۵۰ هزار تومان بود

قیمت کتاب درسیبر اساس اطلاعات کتاب‌های ثبت‌شده در بانک اطلاعات خانه کتاب و ادبیات ایران در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ در مجموع، ۱۷ هزار و۳۷۰ عنوان کتاب منتشر شده است که این تعداد با افزایش ۵۲ درصدی در زمان مشابه سال ۱۴۰۱ به ۲۶ هزار و ۳۶۵ عنوان کتابرسیده است.

طبق اطلاعات کتاب‌های ثبت شده در بانک اطلاعات خانه کتاب و ادبیات ایران، موضوعات ادبیات با ۵ هزار و ۲۶۶ عنوان، کودک ونوجوان با ۳ هزار و ۹۲۷ عنوان، علوم اجتماعی با ۳ هزار و ۷۶۳ عنوان و علوم عملی با ۳ هزار و ۵۴۷ عنوان، بیشترین سهم بازار نشر رااز مجموع کل کتاب‌های منتشرشده در این سه ماه را به خود اختصاص دادند.

همچنین از مجموع کتاب‌های منتشرشده در سه ماه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته موضوعات علوم طبیعی وریاضیات افزایش ۱۴۱ درصدی، دین افزایش ۷۶ درصدی، تاریخ و جغرافیا افزایش ۷۰ درصدی و علوم اجتماعی افزایش ۶۵ درصدیداشته‌اند.

بر اساس این آمار، از مجموع ۲۶ هزار و ۳۶۵ عنوان کتاب منتشر شده در بهار  سال جاری، ۱۸ هزار و ۲۳۹ عنوان کتاب تالیف و ۸هزار و ۱۲۶ عنوان کتاب نیز ترجمه هستند که در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال ۱۴۰۰، آثار تالیفی افزایش ۴۹ درصدی و آثارترجمه‌ای افزایش  ۵۸ درصدی را تجربه کرده است.

همچنین ۱۶ هزار و ۱۹۰ عنوان کتاب چاپ اول  و ۱۰ هزار و ۱۷۵ عنوان کتاب چاپ مجدد در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ راهی بازارنشر شد که در مقایسه با سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ در حوزه کتاب‌های چاپ اول ۴۶ درصد افزایش و در حوزه کتاب‌های چاپ مجدد۶۱ درصد افزایش داشته است.

شمارگان کل کتاب‌های منتشرشده در سه ماه نخست سال جاری نیز ۲۶ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۶۲۶ نسخه بوده که در مقایسه با زمانمشابه سال گذشته (۱۷ میلیون و ۶۹۸ هزار و ۵۲۰ نسخهافزایش ۴۸ درصدی را نشان می‌دهد و میانگین شمارگان در سه ماه اولسال ۱۴۰۰ از هزار و ۳۴ نسخه با کاهش سه درصدی در سال ۱۴۰۱ به هزار و پنج نسخه رسید.

بر اساس این آمار، در سه ماه نخست سال ۱۴۰۱، بیشترین افزایش شمارگان کل نسبت به سال گذشته در موضوعات علوم طبیعی وریاضیات با ۱۷۷ درصد و رده تاریخ و جغرافیا  با ۱۶۶ درصد بوده است.

قیمت کل کتاب‌ها در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ بر اساس آمار ثبت شده در بانک اطلاعات خانه کتاب و ادبیات ایران، ۷ میلیارد و ۶۶۰میلیون و ۶۲۲ هزار و و ۲۹۴ (هزار ریالبوده که در مقایسه با زمان مشابه در سال جاری با افزایش ۱۰۹ درصدی، به ۱۶ میلیارد و۸۶۲ هزار  و ۵۵۵ (هزار ریالرسیدهمچنین میانگین قیمت هر کتاب در سال گذشته ۵۰۶ هزار و ۲۴ ریال ثبت شده که در سال جاریافزایش ۵۳ درصدی را تجربه کرددر سه ماه اول سال ۱۴۰۰، میانگین قیمت هر صفحه نیز سه هزار و ۵۹۰ ریال بوده که با ۴۲ درصدافزایش در سال ۱۴۰۱ به پنج هزار و ۱۰۹ ریال رسید.

کتاب‌های سه ماه نخست سال ۱۴۰۱ از سوی دوهزار و ۶۲۲ ناشر منتشر شده‌اند که افزایش ۲۹درصدی را در مقایسه با تعداد ناشرانسه ماه نخست سال ۱۴۰۰ با دوهزار و ۳۲ ناشر را نشان می‌دهد.

در کتاب‌های ثبت شده در سه ماه نخست سال ۱۴۰۱، نام ۱۹هزار و ۱۲ پدیدآور ثبت شده است که ۶۸ درصد آن را مردان و ۳۲ درصدآن را زنان تشکیل می‌دهنداین پدیدآورندگان شامل نقش‌های مختلف پدیدآوران ایرانی و غیر ایرانی معاصر و درگذشته است.  

لازم به ذکر است آمار و اطلاعات این گزارش بر اساس شناسنامه کتاب‌های منتشر شده و مشخصات کتاب‌هایی است که بعد از دریافت اعلام وصول از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بانک اطلاعات خانه کتاب و ادبیات ایران ثبت شده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان