مـحصـولات ریاضـیات آسان
Baner-heder-2
baner-heder-1
Baner-heder-3
previous arrow
next arrow

ضرورت آموزش ریاضیات آسان

هدف بزرگ آموزش ریاضی، تقویت قدرت تفکر است. دانش آموزان برای رویارویی با چالش های زندگی نیازمند فراگیری دانش و مهارت در ریاضیات، علوم تجربی و خواندن می باشند تا بتوانند با پردازش اطلاعات به دست آمده از دنیای پیرامون خود، به حل مسائل پیچیده زندگی بپردازند. ریاضیات آسان با تکیه بر قدرت مغز و درک روابط منطقی بین اعداد و فرمول ها به دانش آموزان کمک می کند تا با افزایش تمرکز و خلاقیت در موقعیتهای واقعی زندگی تصمیمات بهتری گرفته و موفقیت خود را تضمین نمایند. در کلاس ریاضیات آسان، بعد از تدریس هر مبحث با توجه به درس داده شده مساله مربوط به آن حل می شود و همچنین توسط دانش آموزان مساله طرح می شود. این کار باعث می شود دانش آموزان درک درستی از موضوع درس داشته باشند، با مسئله ارتباط برقرار کنند و مشکلات زندگی را مانند مساله ای برای حل کردن ببینند.

فهرست