مجله یومیز ، بر آن است تا با انتشار مقالاتی در حوزه علوم ریاضی،که هدف اصلی آن افزایش هوش منطقی _ ریاضی دانش آموزان است ، گامی به سوی افزایش محاسبات ذهنی فرزندان ایران زمین بردارد .

نوشته‌های تازه

فهرست