فیلم معرفی ریاضیات آسان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. فیلم معرفی ریاضیات آسان

 

ریاضیات آسان را بشناسیم

معرفی بسته ریاضیات آسان

محاسبه سریع و آسان ریشه دوم و سوم توسط دانش پژوه آریایی معصومه صادقی پور با استفاده از تکنیکهای ریاضیات آسان

محاسبه سریع جمع سری اعداد به روش ریاضیات آسان توسط نسترن همتی دانش پژوه آریایی.

علم آموزان در حال بازی چوپر جمع و تفریق در کلاس

فهرست