beenhere

ریاضیات آسان چیست

سیستم آموزشی ریاضیاتـ آسان همانطور که از نامش پیداست، یک روش ساده و سریع برای محاسبات ریاضی است که موجب آشتی دانش آموزان با علم ریاضی می شود. روشهای آموزشی به کار رفته در این سیستم با هدف پرورش هوش منطقی-ریاضی برای گروه های سنی بالای ۱۰ سال در دوره علم آموز( پایه های ۴ و ۵ و ۶ دبستان) و ۱۲ سال به بالا در دوره دانش پژوه (دوره اول و دوم دبیرستان) طراحی شده است.

در این دوره ها دانش آموزان می آموزند جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و مفاهیم هندسه را به سادگی و ۱۵-۱۰ برابر سریعتر از روش های معمولی انجام دهند. علاوه بر آن در دوره پیشرفته دانش پژوه، محاسبات با اعداد صحیح، توان ۲ و ۳، ریشه دوم و سوم، قانون فیثاغورث و دستگاه معادلات خطی را به روشهای ساده و سریع می آموزند.
از آن جایی که این روش بر اساس طبیعت اعداد و بر مبنای بازی بنا شده است، دانش آموزان بدون خستگی و به صورت بسیار خوشایند از آن استفاده می کنند و تاثیر آن علاوه بر درس ریاضی در سایر علوم استدلالی و حتی دروس خواندنی آنها دیده خواهد شد.

راهکارهای مورد استفاده در این سیستم آموزشی شامل محاسبات سریع و ذهنی، حل و طرح مساله، حل معما، بازیهای مفرح بر پایه ریاضی و مطالعه زندگینامه دانشمندان می باشد و به دانش آموزان یاری می دهد تا با تقویت هوش منطقی -ریاضی و افزایش سرعت یادگیری و به یاد سپاری آموزشی لذت بخش را تجربه کنند.
این سیستم آموزشی دارای  از وزارت محترم آموزش و پرورش ایران می باشد.

فهرست