add_shopping_cart

راهنمای خرید بسته آموزشی ریاضیات آسان

کاربران محترم دقت نمایند که با توجه به پایه تحصیلی دانش آموز باید اقدام به خرید بسته مربوطه نمایند

بسته علم آموز ریاضیاتـ آسان

دانش آموزانی که پایه های سوم، چهارم، پنجم را به پایان رسانده اند می توانند بسته علم آموز را خریداری نمایند.

*دانش آموزانی که در شهر آنها نمایندگی وجود دارد می توانند در هنگام خرید بسته، گزینه پست سفارشی را انتخاب نموده ولی برای دریافت بسته با هماهنگی به شعبه مربوطه مراجعه و از تخفیف شهریه در زمان ثبت نام برخوردار شوند *

ترم اول (شروع) : خرید بسته علم آموز (جمع و تفریق)
ترم دوم: خرید بسته علم آموز (ضرب)
ترم سوم: خرید بسته علم آموز (تقسیم و هندسه)

بسته دانش پژوه ریاضیات آسان

دانش آموزان از پایان پایه ششم می توانند بسته دانش پژوه را خریداری نمایند.

ترم اول (شروع) : خرید بسته دانش پژوه (جمع و تفریق)
ترم دوم: خرید بسته دانش پژوه (ضرب)
ترم سوم: خرید بسته دانش پژوه (تقسیم و هندسه)
ترم چهارم: خرید بسته دانش پژوه (توان، جذر، دستگاه معادلات و …)

*دانش آموزانی که در شهر آنها نمایندگی وجود دارد می توانند در هنگام خرید بسته، گزینه پست سفارشی را انتخاب نموده ولی برای دریافت بسته با هماهنگی به شعبه مربوطه مراجعه و از تخفیف شهریه در زمان ثبت نام برخوردار شوند *

گواهینامه دوره ریاضیات آسان
دانش آموزان پس از گذراندن دوره ریاضیات آسان آریا موفق به اخذ گواهینامه از موسسه پرورش هوش های چندگانه آریا خواهند شد.

در صورتی که هرگونه سوالی در خصوص بسته های ریاضیات آسان دارید میتوانید با ما تماس بگیرید.

فهرست
Translate »