اطلاعیه ها

سومین دوره مسابقات کشوری ۱۴۰۰ (آنلاین)

تاریخ برگزاری : پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۴

آزمون سوم شهرستانی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ (آنلاین)

تاریخ برگزاری : پنجشنبه مورخ ۹۹/۲/۱۱

آزمون دوم شهرستانی سال تحصیلی ۹۹-۹۸

تاریخ برگزاری : جمعه مورخ ۹۸/۱۲/۲

آزمون اول شهرستانی سال تحصیلی ۹۹-۹۸

تاریخ برگزاری : جمعه مورخ ۹۸/۹/۸

فهرست