**با پرورش هوش منطقی _ ریاضی قدرت حل مسائل زندگی را به فرزندانتان هدیه دهید.**   
بسته آموزشی علم آموز شامل دوجلد کتاب کار و تمرین ، یک جلد بازی مربع جادویی 2 ، بسته بازی چوپر تقسیم دفترنکات کلیدی و (خوکاروکیف اختیاری) می باشد. 
قیمت : 195,000 تومان
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت مهیانت شمال