**با پرورش هوش منطقی _ ریاضی قدرت حل مسائل زندگی را به فرزندانتان هدیه دهید.**   

بازی چوپر تقسیم با هدف تقویت محاسبات ذهنی، شنیداری و پرورش هوش منطقی-ریاضی، طراحی و تولید شده است.
اطلاعات بیشتر

قیمت : 20,000 تومان
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت مهیانت شمال