**با پرورش هوش منطقی _ ریاضی قدرت حل مسائل زندگی را به فرزندانتان هدیه دهید.**   
بسته آموزشی ریاضیات آسان علم آموز شامل
  •  دوجلد کتاب کار و تمرین
  •  یک جلد بازی مربع جادویی 1
  •  بسته بازی چوپر جمع وتفریق
  • دفترنکات کلیدی
  • خودکار و کیف(اختیاری)
ریاضیات آسان = پرورش هوش منطقی-ریاضی


قیمت : 195,000 تومان
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت مهیانت شمال